Kort theaterstuk

Huwelijksaanzoeken in coronatijd

Met in achtneming van 1,5 meter afstand, tijdens het oefenen en de voorstellingen, eindigt dit in een leerzame en komische vertoning passend bij deze tijd.

Want het leven gaat door en liefde overwint alles!

Helaas, onder de huidige omstandigheden, vinden we het niet verantwoord om hier nu al mee aan het werk te gaan.
In januari bekijken we de situatie opnieuw!
En dan... misschien alsnog... durft iemand de grote stap te nemen...

Hoewel ook dan corona nog een rol zal spelen!

De cursus is op basis van een minimum en een maximum aantal deelnemers; dit betekent dat het bestuur beoordeelt of de cursus doorgang kan vinden.
We gaan ons uiteraard inspannen iedereen op de cursus van haar of zijn voorkeur te plaatsen, maar dat is wellicht niet altijd mogelijk.

Hierover word je tijdig geïnformeerd.

Tijdens reguliere schoolvakanties is er in principe geen les, tenzij de regisseur in overleg met de groep anders bepaalt.